Sürekli Form İrsaliye Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Bilgi Bankası İletişim
Dernek Gelirleri Alındı Belgesi
Ambar Tesellüm Fişi
Sürekli Form Kağıdı
İrsaliye - Anlaşmalı matbaa


İrsaliye Nedir - İrsaliye Basımı
İrsaliye, malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi belgedir. malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüsha ise firmada kalır.

İrsaliye ;
-Tarih, seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde faturası kesilmek zorundadır
Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan , farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Matbaamız Maliye ile Anlaşmalı olup, irsaliye gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.
irsaliye istekleriniz için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

irsaliye örneği
İrsaliye örneği
İrsaliye örneği
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49e-mail: info@surekliform.com
reklam ajansı