Sürekli Form Taşıma irsaliyesi Hürok Sürekli Form
Hakkımızda Referanslarımız Kurumsal Bilgi Bankası İletişim
Dernek Gelirleri Alındı Belgesi
Ambar Tesellüm Fişi
Sürekli Form Kağıdı
Taşıma irsaliyesi Basımı - Taşıma irsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi nedir
Taşıma irsaliyesi Tanımı:

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığındanda eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Hangi yol ile taşınırsa taşınsın, malın bir yerden başka bir yere nakli için Taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.
Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların Taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile bir belgedir.

Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yaptığı durumlarda, bu firmaların Taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır.

Taüçnan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa Taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.

Taşıma irsaliyesi Şekli:
Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:
Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi dairesi hesap numarası
Taüçnacak malın, Taşımayı ücret karşılığında yapacak olanca teslim Alındıüç tarih
malın cinsi ve miktarı
malın kimin tarafından tevdi edildiği
Taşıma karşılığı alınan ücret
Taşıma İrsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi örneği
Taşıma irsaliyesi düzenleme:
Taşıma irsaliyesi üç nüsha düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıtana, bir nüsha eşyayı
taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da Taşımayı yapan firmada kalır.

Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.
Taşıma irsaliyeleri Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik ile tespit edilen 28*20 cm ölçüsü ile, 03.04.1986 tarihinden itibaren 14*20 cm ebatlarında da Anlaşmalı matbaalara bastırılabilir.

Pratikde nakliyat ambarlarına nakledilmek üzere getirilen malların ambara giriş tarihi ile sevk tarihleri arasında farklılık bulunduğu, Ayrıca birden fazla şahsa ait bulunan malların genellikle tek bir taşıtla taşındığı, bu nedenle malın ambara giriş tarihinde Taşıma irsaliyesi düzenlenmesinin fiilen mümkün olmadığı görüldüğünden bu durumlarda nakliyat ambarlarının malın ambara girişi sırasında aşağıdaki belgeyi düzenlemeleri maliye bakanlığınca uygun görülmüştür.

Nakliye ambarlarının düzenlemesi gereken belge
Ambar tesellüm fişi

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri içeren seri ve sıra numaralı üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlenmesi halinde fiçin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fiçin taşıttıranda kalan nüshası Taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.

Ambar tesellüm fiçinde bulunması gerekli bilgiler:
fişi düzenleyen Taşıma ambarının adı, soyadı varsa ticaret ünvanı adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
malı tevdi edenin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
malın ambara giriş tarihi
malın içeriği ve miktarı
malın nereye ve kime günderildiği
alınan Taşıma ücreti
Fiçin düzenleme tarihi
malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin seri ve numarası

Ambar tesellüm fişi
Hürok Form Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup Taşıma irsaliyesi baskısı, fatura, Sürekli form sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.

Taşıma irsaliyesi Basımı, tasarımı için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Sürekli Form Matbaa, kalan bölümü en kaliteli bir şekilde üretip en kısa zamanda size teslim edecektir.


Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49e-mail: info@surekliform.com

reklam ajansı